Year Team Captain
1970 Balai Dey,Gobinda Guhathakurta, Bhabani Roy, Kalyan saha, Chandreswar Prasad, R. K. Ganguly, Sushil Sinha, Sankar Sarkar, Priyolal Majumdar, Prabir Majumdar, Shyamshundar Manna, Sitesh Das,Sukalyan Ghoshdastidar,Subhas Bhowmik,Pranab Ganguly, Debi Dutta, Mahabir Prsoad, Chandan Gupta, S. Pal Chowdhuri Chandreswar Prasad
1969 Balai Dey, G. Guhathakurta,S. Pathak, Bhabani Roy, Prashanta Sarkhel, Kalyan Saha, Syed Naimuddin, Chandreshwar Prasad, Sushil Sinha, Sankar Sarkar, Altaf, D. Paul, Shanmukham, Priyolal Majumdar, Amal chakraborty, Habib, Sukalyan Ghoshdastidar, Debi Dutta, Lionel, Sitesh Das, K. B. Sharma, Pranab Ganguly Chandreswar Prasad
1968 Balai Dey, Kamal Sarkar, Pradyut Barman, Bikramjit Debnath, Chandreshwar Prasad, Syed Naimuddin, Altaf, Sushil Sinha, Bhawani Roy,Nitya Ghosh, Latif, K. Banerjee, Asoke Chatterjee, Amal Chakraborty, Arumaynayagam, Pranab Ganguly, P. Kannan, Habib, Sitesh Das, Chuni Goswami Arumoynayagam
1967 Pradyut Barman, Kamal Sarkar, Kanai Sarkar, Sushil Sinha, Mrityunjoy Banerjee, Chandreshwar Prasad, Jarnail Singh, Bikramjit Debnath, M Karmakar, Altaf, Nitya Ghosh, C. Paul, Bimal Chakraborty, Srikanta Banerjee, Latif, Bhabani Roy, Sukumar Samajpati, Sitesh Das, Gurkripal Singh, Biman Lahiri, Sampat Kumar, Dipu Das, Amal chakraborty, Asoke Chatterjee, P. Kannan, Arumaynayagam, Pranab Ganguly, Chuni Goswami Jarnail Singh
1966 Pradyut Barman, Kamal Sarkar, Rahaman, Sushil Sinha, Rambahadur Prasad, Mrityunjoy Banerjee, Jarnail Sing, Nitya Ghosh, Bhabani Roy, Amal Chakraborty, Asoke Chatterjee, Asim Moulik, Chuni Goswami, Kannan, Arumaynayagam Jarnail Singh
1965 Pradyut Barman,Kamal Sarkar, Bikramjit Debnath, T. A. Rahaman, Mrityunjoy Banerjee, Fenn, Prashanta Sarkhel , Jarnail Singh, A.Mukherjee, Bidyut Majumder, Bimal Chakraborty, Nitya Ghosh, Amiya Banerjee, Kempiah, Chaina Paul, Dulal Mondal, Dipu Das, Kajal Mukherjee, Amal Chakraborty, Asoke Chatterjee,Kajal Mukherjee, Arumaynayagam, Sk. Ali, Chuni Goswami Jarnail Singh
1964 Peter Thangaraj,Pradyut Barman, Shambhu Banerjee, Bikramjit Debnath, T. A. Rahman, Mrityunjoy Banerjee, Prashanta Sarkhel, Fenn, Amiya Banerjee, Jarnail Singh, Bidyut Majumdar, Kempiah, Bimal Chakraborty, Chaina Paul, Harkripal Singh, Sk. Ali, Dipu Das, Chuni Goswami, Amal Chakraborty, Mangal Purokayastha, Sarmad Khan, Balu, Inam -Ur-Rahman, Balu, Sitaram Rajak, Arumoynayagam Chuni Goswami
1963 Peter Thangaraj,Prasanta Sarkhel,Fenn,Mrityunjoy Banerjee,Jarnail Sing,Bidyut Majumder,Rahaman,Kempiah,Bimal Chakraborty, Rahamullah, Sunil Nandi, Mangal Purakayastha, Chuni Goswami, Arumaynayagam, Amal Chakraborty, Dipu Das, Asoke Chatterjee, Meerkashim Chuni Goswami
1962 Sanath Seth, R.Guha, Rahman, Prasanta Sarkhel, Fenn, Mrityunjoy Banerjee, Jarnail Sing, Subhasis Guha, Kempiah, Bidyut Majumder, Narsiah, Amiya Ban, Asim Dhar, Seikh Ali, Binu Chatterjee, Dipu Das, Amal Chakraborty, Ajoy Das, Mangal Purakayastha, Chuni Goswami, Arumaynayagam Chuni Goswami
1961 Sanath Seth, Sushil Guha, Jarnail Sing, Rahaman, Prasanta Sarkhel, Kempiah, Narsiah, Asim Dhar, Dipu Das, Salauddin, Amal Chakraborty, Asoke Chatterjee, Amiya Banerjee, Chuni Goswami, Arumaynayagam Chuni Goswami