Réparer la base de registre

L’outil de nettoyage du registre d’Avast Cleanup corrige les entrées endommagées du registre, répare les erreurs et optimise votre registre Windows. Téléchargez Avast Cleanup dès maintenant pour optimiser votre PC et exploiter la pleine puissance de votre machine. Exécutez à nouveau la mise à jour et vous ne devriez avoir aucun problème cette fois-ci. Ce […]

Continue reading

Kuinka avata DLL

Tarjouspyyntökorien näkyvyyttä on syytä rajoittaa Rajaa näkyvyys/hallinta -toiminnolla. Käyttäjää voi valita ketkä näkevät ja kenellä on muokkausoikeudet jakelukoreihinsa. Korien näkyvyys voidaan määrittää myös käyttäjän näkökulmasta, jolloin valitaan yksi käyttäjä ja näytetään kaikki korit, joista valitaan kunkin korin näkyvyys ja hallinta ko. Poista tuon nimiset avaimet ja arvot, jos löytyy F3-näppäimellä haku jatkuu. Tyylisääntöjen rikkominen ei […]

Continue reading